Έκαστος στο είδος του λέει μια λαϊκή ρήση και στην προκειμένη περίπτωση, ο κύριος μας δείχνει πόσο καλά ξέρει να κάνει τη δουλειά του, καθαρίζοντας με τον τρόπο αυτό που βλέπετε, το καρπούζι: